Speciallæge Christian Bak

Klinikken tilbyder undersøgelse og behandling af patienter med sundhedsforsikringer, samt patienter der ønsker at betale selv. Vi kan typisk tilbyde tider indenfor 1-2 uger til første undersøgelse, med forbehold for ferieperioder. Se vejl. prisliste.

Vedr. patienter med Sundhedsforsikring
De fleste forsikringsselskaber kræver, at der foreligger en henvisning fra en praktiserende læge, inden de vil godkende undersøgelse og behandling, men der er også selskaber, hvor man blot kan ringe og forklare sine symptomer.
Inden behandling og undersøgelser kan foretages, SKAL forsikringsselskabet kontaktes. De vil herefter informere om, hvad patienten kan få dækning til. Der skal forevises eller tilsendes BETALINGSGARANTI fra forsikringsselskab inden undersøgelse og behandling.

Vedr. patienter der ønsker at betale selv
Klinikken har aftale med Danske Regioner og behandler patienter dækket af sygesikringen. Dvs. alle ydelser som klinikken udbyder er dækket af sygesikringen og er som udgangspunkt gratis for patienter med dansk sygesikring. Danske sygesikringspatienter vil blive visiteret ved henvisning / henvendelse. Efter visitation vil alle patienter blive tilbudt hurtigste tid i henhold til klinikkens almindelige ventetider. Ventetiden vil afhænge af problemstillingen og kan variere.

Alternativt kan patienter finde anden gratis behandler på www.sundhed.dk. Patienter, der vurderes som akutte, vil altid være dækket af sygesikringen og vil blive tilbudt en akut tid. Det er klinikken der afgør om en patient er akut.

Ønsker man at springe ventetiden over, kan man vælge at betale undersøgelse og behandling selv i henhold til vejl. prisliste.

Patienter, der vælger at betale selv, skal således være klar over at de fravælger et gratis tilbud, der i sin væsentlighed er magen til det private tilbud.

Større undersøgelser eller operationer skal evt. betales forud.